Sveriges största gravskötselföretag!
Med över 100 000 nöjda kunder!

Betyg:

Efterlevanderegistret för anhöriga och avlidna

Det här är Efterlevanderegistret

Efterlevanderegistret förenklar kontakten mellan en aktör och anhöriga vid arvskifte. Detta när svenska och utländska myndigheter, försäkringsbolag, banker och företag handlägger ett arv och när utbetalning ska ske till en anhörig.

En utbetalning från arv sker inte alltid omgående och ibland finns det tillgångar som är svårare att hitta. Därför är det viktigt att du registrerar dig för eventuella tillgångar som ska betalas ut även i framtiden.

Efterlevanderegistret tar inte betalt när arvskifte av olika tillgångar sker eller utbetalning görs. När arvskifte sker tillfaller alla medel dig som har rätt till det.

Uppgifter

Verksamheten finansieras via årliga avgifter. För att hålla en god service och bra leveranser behöver Efterlevanderegistret ta ut avgifter för att finansiera verksamheten. Efterlevanderegistret utgår alltid från ett hållbart synsätt på människa, miljö och affärsmässighet.

Besök webbplatsen Efterlevanderegistret.se

English version: Efterlevanderegistret.se/en

Publicerat av: Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB