Sveriges största gravskötselföretag!
Med över 100 000 nöjda kunder!

Betyg:

Beställ Föräldramedgivande snabbt och enkelt – Så gör du

Föräldramedgivande

Vad är ett föräldramedgivande?

Föräldramedgivandet utfärdas enbart av officiella Utrikesgruppen. Ett Föräldramedgivande är en sammanställd resefullmakt som intygar att barnet har tillstånd av sina föräldrar att få resa utomlands. Utan ett föräldramedgivande kan barnets resa komma att ifrågasättas och stoppas.

För att beställa ett föräldramedgivande klickar du här.

Här nedan berättar vi mer om vad ett föräldramedgivande är samt hur du går tillväga för att beställa en sådan sammanställd resefullmakt. Handlingen är gångbar i hela världen och kan uppvisas för samtliga myndigheter i hela världen.

När behövs ett föräldramedgivande

Ett föräldramedgivande behövs vid olika tillfällen och här nedan listar vi vid vilka moment som ett föräldramedgivande behöver medhas.

1 – När ett barn reser ensam.

2 – När ett barn reser med någon annan än sina vårdnadshavare / föräldrar.

3 – När ett barn endast reser med en vårdnadshavare.

Givetvis finns det även andra scenarier när ett föräldramedgivande behöver kunna uppvisas. Några sådana exempel är bl.a:

1 – När barnet inte delar vårdnadshavarens efternamn.

2 – När barnet reser med klassen.

3 – När barnet reser med ett äldre syskon.

För fullständiga krav och regler vänligen klicka här.

Tänk alltid på många länder har ett krav på att Föräldramedgivande ska kunna uppvisas.

Det är alltid myndigheter i andra länder som bestämmer om barnets inresa kommer att godkännas eller nekas.

Varför är det ett krav på att resan ska dokumenteras i en resefullmakt: Föräldramedgivande

Länder och myndigheter i andra länder har krav på att ett föräldramedgivande ska kunna uppvisas bl.a för att man vill motverka att barn förs bort till andra länder mot sin och föräldrarnas vilja.

Utan ett föräldramedgivande har inte myndigheter möjlighet att kontrollera om barnets resa verkligen får genomföras och detta kan då komma att väcka misstankar hos kontrollerande myndighet då myndigheter runt om i världen ägnar stor uppmärksamhet i barns utlandsresor.

Föräldramedgivande
Föräldramedgivande måste medhas annars kan barnets resa snabbt avbrytas.

Föräldramedgivande ska skrivas på engelska.

Vad bör finnas med i ett Föräldramedgivande

Ett föräldramedgivande bör innehålla sådan information som tydligt beskriver barnets resa samt vilka vårdnadshavarna här tillsammans med villkor för resan. Sådan information kan bl.a vara:

  • Resevillkor
  • Vårdnadshavarnas personuppgifter
  • Barnets personuppgifter
  • Reselängd
  • Avreseort och destination
  • Bevittning

För att säkerställa att allt blir korrekt är det bäst att direkt ”klicka här” för att påbörja sammanställningen av föräldramedgivandet. Föräldramedgivande ges ut i engelska för att handlingen ska vara gångbar i hela världen.

Publicerat av: Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB