Sveriges största gravskötselföretag!
Med över 100 000 nöjda kunder!

Betyg:

Begravningsformer: Ortodoxa kyrkan

Här beskriver vi hur det kan gå till i en kristen ortodox begravning.

Begravningsformer 〉 Ortodoxa kyrkan

Kristen ortodox!

Ortodoxa kristendomen är en gren av kristendomen och har ungefär 240 miljoner anhängaren runt om i världen.

Här presenterar vi en del av de länder i världen som har en kristen ortodox befolkning.

Grekland, Montenegro, Serbien, Bosnien, Ryssland, Makedonien (Nord Makedonien), Armenien, Cypern, Moldavien, Georgien, Rumänien, Bulgarien, Ukraina, Vitryssland. Givetvis finns det anhängare till den ortodoxa kristendomen även i andra länder. 

Kort sammanfattning om hur en kristen ortodox begravning kan se ut?

Kremation av kristna ortodoxa är ej tillåtet och det är alltid en jordbegravning för någon som är kristen ortodox. 

Kistan är ofta öppen under gudstjänsten men detta är något som varierar från familj till familj och således sker gudstjänsten även med en stängd kista. Besökarna håller i vaxljus och är oftast stående under hela gudstjänsten. Mycket rökelser förekommer.

I handen på den döde läggs ofta ett kors eller en ikon

Hos den döde brukar man ofta lägga ett kors eller en ikon. Dessa föremål placeras i handen hos den avlidne.

När sker begravningen för en kristen ortodox?

När begravning sker ska det helst ske 3 dagar efter dödsfallet men av olika anledningar kan detta skjutas upp, speciellt i Sverige då detta oftast är omöjligt att genomföra på 3 dagar med anledning av olika pappersarbeten som uppkommer brukar ortodoxa begravningar i Sverige ske senare än 3 dagar efter dödsfallet.

Prästen håller i begravningsgudstjänsten

Den kristna ortodoxa prästen håller i gudstjänsten och läser upp olika verser ur bibeln. Prästen följer med till begravningsplatsen och läser böner för den avlidne. Många gäster brukar närvara vid begravningen hos en kristen ortodox.

Hur begravs den avlidne?

Den avlidne ska begravas i en gravsättning och det är strängt förbjudet att kremera kroppen.

Återvända till graven

Familjen skall återvända till graven på 3 ,9, 12, och 40:e dagen för att be för den dödes själ.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur en kristen ortodox begravning går till går det givetvis bra att mejla in dessa frågor till oss då ovan text var en mer allmän beskrivning för att du som läsare ska kunna få en bild om hur en kristen ortodox begravning kan gå till.