Sveriges största gravskötselföretag!
Med över 100 000 nöjda kunder!

Betyg:

Begravningsformer: Islam

Här beskriver vi hur det kan gå till i en muslimsk begravning.

Hur går en muslimsk begravning till?

Här beskriver vi på Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB hur en muslimsk begravning går till. Läs mer här nedan för att ta reda på hur en muslimsk begravning kan gå till.

En muslimsk begravning kallas för Janazah och är ett arabiskt ord. Man följer ganska så specifika ritualer även om det förekommer olika tolkningar i olika regioner. Det är också vanligt med olika variationer. Här nedan beskriver vi hur en muslimsk begravning (Janazah) kan gå till.

När ska den avlidne begravas?

Den avlidne bör begravas så fort som möjligt. Helst inom 36 timmar. Begravningen bör ske skyndsamt.

Hur begravs den avlidne?

Den avlidne ska begravas i en gravsättning och det är strängt förbjudet att kremera kroppen.

Bada kroppen

Att tvätta kroppen är viktigt inom islam och bör ske så fort som möjligt efter att man har avlidit. Man tvättar kroppen med varmt vatten samt bör detta ske minst en gång och väljer man att göra det fler gånger ska det ske i ett udda antal gånger. 

Kroppen lindras in i ett enkelt vitt lakan

Liket lindras in i ett enkelt vitt lakan. Detta görs för att respektera den avlidnes värdighet och integritet. Val av färg, tyg, stil och material på lakanet varierar i olika regioner i världen. 

Begravningsbön

Det hålls en begravningsbön för den avlidne som kallas för Janazah-bön.  

Ansiktet mot Mecka

När man begraver en muslim så ska ansiktet alltid vara vänt mot Mecka eller Qibla som också används som benämning.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur en muslimsk begravning går till går det givetvis bra att mejla in dessa frågor till oss då ovan text var en mer allmän beskrivning för att du som läsare ska kunna få en bild om hur en muslimsk begravning kan gå till.