Sveriges största gravskötselföretag!
Med över 100 000 nöjda kunder!

Betyg:

Besiktning / belastningsprov av gravsten

Här kan du beställa en besiktning som inkluderar ett belastningsprov av en gravsten. Vi besiktigar samt utför ett belastningsprov för att på så sätt kontrollera så att gravstenen håller för det tryck som gravstenen enligt föreskrifter från kyrkogårdar behöver klara av.

Om gravstenen inte klarar av trycket behöver du beställa en gravstenssäkring.

Besiktiga gravstenen så att den klarar belastningsprovet

Det är viktigt att gravstenar klarar ett belastningsprov. Ett belastningsprov utförs för vald gravsten och på så sätt kontrollerar vi om gravstenen klarar de säkerhetsregler som finns. Ett trycktest utförsav våra duktiga medarbetare.

Vad händer om gravstenen inte klarar belastningsprovet och underkänns i besiktningen?

Skulle det vara på så sätt att er gravsten inte klarar belastningsprovet behöver gravstenen åtgärdas på så sätt att en rättning / säkring  av gravsten utförs. Du kan i din beställning av besiktning / belastningsprov även välja om du vill att vi eventuellt åtgärdar gravstenen med en så kallad säkring / rättning av gravsten.

Vi ser till så att gravstenar är säkra

Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB ser till så att gravstenar är säkra och håller för rätt belastning genom våra säkringar av gravstenar.

Besiktiga gravstenen så att den klarar belastningsprovet

Det är viktigt att gravstenar klarar ett belastningsprov. Ett belastningsprov utförs för vald gravsten och på så sätt kontrollerar vi om gravstenen klarar de säkerhetsregler som finns. Ett trycktest utförsav våra duktiga medarbetare.

Vad händer om gravstenen inte klarar belastningsprovet och underkänns i besiktningen?

Skulle det vara på så sätt att er gravsten inte klarar belastningsprovet behöver gravstenen åtgärdas på så sätt att en rättning / säkring  av gravsten utförs. Du kan i din beställning av besiktning / belastningsprov även välja om du vill att vi eventuellt åtgärdar gravstenen med en så kallad säkring / rättning av gravsten.

Vi ser till så att gravstenar är säkra

Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB ser till så att gravstenar är säkra och håller för rätt belastning genom våra säkringar av gravstenar.