Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB

En del av Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB

Gravskötsel.net

Rättning av gravsten

Vi hjälper till med att rätta till gravstenar som lutar. Beställ här nedan.

Våra tjänster 〉 Rättning av gravsten

Rättning av gravsten som lutar

Om stenen fått en lutning på grund av markförändringar, bör man gräva runt fundamentet innan justeringen görs. Att rätta stenen endast genom att använda spett/ brytjärn bör undvikas då det kan skada fundamentet om detta inte är frilagt. Detta gäller även om man manuellt försöker att justera stenen.

Gravsten som lutar

Ibland händer det att en gravsten lutar på grund av att marken sjunker in. Kontakta oss så hjälper vi dig med din gravsten som lutar.

Gravsten som är sne

Som vi ovan nämnt kan gravstenen luta och det innebär att den blir sne. Vi hjälper er mer än gärna med detta. 

Riktning av gravsten

Vi riktar din gravsten så att riktningen av gravsten blir så som det en gång i tiden var när gravstenen placerades på begravningsplatsen.

Räta upp gravsten

Låt oss hjälpa er med att räta upp er gravsten.

Beställ rättning av gravsten

Tryck på knappen här nedan för att beställa rättning av sten.

Pris

Pris för rättning av en vanlig normalstor gravsten så är priset 1800 SEK. Om det är så att gravstenen är större än en normal stor gravsten vänligen kontakta oss då via mejl eller telefon för mer exakta prisuppgifter.