Sveriges största gravskötselföretag!
Med över 100 000 nöjda kunder!

Betyg:

Rättning av gravsten / Säkring av gravsten

Vi hjälper till med att rätta till gravstenar som lutar och utför gravstenssäkring. Beställ här nedan eller läs mer om hur det kan gå till när vi utför gravsäkring.

Vi följer de riktlinjer som finns hos Centrala Gravvårdskommittén

När vi rättar eller säkrar gravstenar så följer vi de riktlinjer som finns hos Centrala Gravvårdskommittén för att gravstenen ska hålla så bra som möjligt i många år framöver. Gravstenssäkring är vi oerhört duktiga på och har hjälpt många människor att säkra och rätta de gravstenar som finns på begravningsplatserna. I vårt gravvårdsäkringsarbete så följer vi som sagt de riktlinjer som finns för att hålla begravningsplatserna säkra med gravstenar som håller sig fast på den plats gravstenen ligger på.

Rättning av gravsten som lutar – Vi hjälper till med att stabilisera gravstenen

Om stenen fått en lutning på grund av markförändringar, bör man gräva runt fundamentet innan justeringen görs. Att rätta stenen endast genom att använda spett/ brytjärn bör undvikas då det kan skada fundamentet om detta inte är frilagt. Detta gäller även om man manuellt försöker att justera stenen. Låt oss proffsen hjälpa er med att bl.a stadga gravstenen. Vi rättar till gravstenen så att den återfår sin plats och håller sig säker i många år framöver. 

Gravstenar som lutar kan dessutom vara osäkra och kan skada förbipasserande barn. Många kyrkogårdar tar kontakt med gravrättsinnehavare för att påminna dessa om att gravstenen behöver säkras om den på något sätt skulle luta eller kanske utgöra ett hinder mot säkerheten. Vi på Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB hjälper till med att göra kyrkogårdarna nöjda så att du som gravrättsinnehavare slipper att bli påmind om att rikta till gravstenen så att den återfår sin position. Så slipper du att säkra gravsten själv vilket i sig kan gå riktigt fel om du inte har rätt teknik. 

Har du försökt att säkra gravsten själv?

Vi på Gravskötsel & omvårdnad tycker inte att det är en bra idé att man försöker på sig själv att säkra en gravsten. Dels för att fel teknik kanske används samt att du kanske tror att gravstenen rättats på rätt sätt och kan då fortsättningsvis vara ett hinder ur säkerhetssynpunkt. Låt oss hjälpa er med säkringen av gravstenen om den lutar eller på annat sätt är sne. Vi säkrar bra och gravstenen återfår sitt ursprungliga läge.

Gravsten som lutar

Ibland händer det att en gravsten lutar på grund av att marken sjunker in. Kontakta oss så hjälper vi dig med din gravsten som lutar. Vi ser till så att gravstenen inte lutar längre genom vår teknik som vi använder oss av vilket ger ett mycket gott resultat som gör att gravstenen inte kommer att luta något mer och återfå sin raka plats som håller i många år framöver. Vi gör detta med omsorg.

Gravsten som är sne

Som vi ovan nämnt kan gravstenen luta och det innebär att den blir sne. En sne gravsten kan vara jobbig att besöka samt irritera och dessutom finns det oftast krav på att man måste rätta till gravstenar som på något sätt är snea. Vi hjälper er mer än gärna med att se till så att gravstenen inte längre kommer att vara sne. Beställ vår gravstenssäkring / rättning av gravsten. 

Riktning av gravsten

Vi riktar din gravsten så att riktningen av gravsten blir så som det en gång i tiden var när gravstenen placerades på begravningsplatsen. Låt oss hjälpa till så att riktningen av gravstenen blir korrekt utförd. Vi vill gärna hjälpa till med detta och har en mycket fin teknik för att se till så att riktningen av gravstenen utförs på ett felfritt sätt.

Räta upp gravsten

Låt oss hjälpa er med att räta upp er gravsten. Att räta upp en gravsten utför vi på plats och gör detta med får teknik som vi använder oss utav. Att räta en upp en gravsten tar olika lång tid beroende på storleken av gravstenen. Vi monterar och kontrollerar gravstenen så att den inte utgör en säkerhetsrisk. Montering och kontroll.

Förankra gravstenen själv?

Ibland får man erbjudandet om att förankra gravstenen själv eftersom att gravstenen är ostadig och det vill vi inte att man försöker sig på eftersom att det är bättre att låta exempelvis oss på Gravskötsel och omvårdnad att utföra arbetet för att på så sätt se till så att förankringen av gravsten görs på ett tillfredställande sätt och därmed följer bl.a de krav kyrkogårdsförvaltningen har eller den begravningsplats man vill att vi förankrar gravstenen på.

Beställ rättning av gravsten

Tryck på knappen här nedan för att beställa rättning av sten, säkring av gravsten, gravstensstöd, räta lutande gravsten, förankring av gravsten, säkra gravsten, gravstenssäkring, rättning av gravsten, stabilisera gravsten, fastsättning av gravsten, rätta gravsten som är sne, stadga gravsten som är sne, montering av gravsten på sin ursprungliga plats. Vi går igenom gravstenen och ser till så att rätt åtgärd utförs för din gravsten så att den återfår sin plats i jorden och säkras på rätt sätt enligt de riktlinjer som finns hos Centrala Gravvårdskommittén.

Pris

Pris för rättning av en vanlig normalstor gravsten så är priset från 3400 SEK exklusiv utkörningsavgift. Om det är så att gravstenen är större än en normal stor gravsten vänligen kontakta oss då via mejl eller telefon för mer exakta prisuppgifter eller så kan du även beställa tjänsten direkt på webben så fortsätter vi med din beställning gällande rättning av gravsten men kom då ihåg att priset kan komma justeras innan vi utför rättning / säkring av gravstenen och givetvis behöver vi då ditt fulla godkännande innan vi fakturerar dig.