Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB

Egna önskemål beställningsformulär

Fyll i formuläret för att komma med förslag till egna önskemål du vill att vi utför. Vi kontaktar dig sen.

  • Ditt personnummer skriver du i detta fält
  • Ditt för och efternamn tack
  • Din bostadsadress
  • Ditt postnummer
  • Ex. begravning, minnesstund, besöka gravplats osv. Du bestämmer.
  • Om det inte föreligger krav på religiös åskådning skriv nej i fältet annars skriver du vilken religiös åskådning du vill att vår medarbetare har.
  • Ditt telefonnummer så att vi kan ta kontakt med dig
  • Din e-postadress uppger du här
  • Här beskriver du vad du vill att vi utför. Du bestämmer.
.