Sveriges största gravskötselföretag!
Med över 100 000 nöjda kunder!

Betyg:

Bouppteckning

Vi hjälper till med bouppteckning för er som önskar detta under svåra tider. 

Bouppteckning vad är det och hur får jag hjälp med en sådan?

När någon har avlidit ska ni som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Det innebär att ni går igenom och gör en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makens eller makans tillgångar och skulder.

Här på Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB kan vi hjälpa er med en bouppteckning.

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga delägare i ett dödsbo. När någon avlidit ska dödsboets eventuella skulder betalas och ibland en bodelning göras. Ett arvskifte innebär att de tillgångar som återstår därefter delas ut mellan delägarna i dödsboet. Efter att en eventuell bodelning har gjorts och alla skulder är betalda kan tillgångarna i dödsboet delas ut mellan dödsbodelägarna.

Att skriftligen inkomma med en bouppteckning kan vara en komplicerad process men den kan likaså vara oerhört enkel att sammanställa. Omständigheter avgör för hur processen för bouppteckningen blir.

Låt oss på Gravskötsel och omvårdnad i Sverige AB hjälpa er med bouppteckningen.

Priser

Priser varierar. Vid enklare bouppteckning är priset cirka 5000 SEK men detta pris är endast en uppskattning och vi behöver först komma i kontakt med er för att kunna ge ett mer exakt pris. Vid mer komplicerade bouppteckningar behöver vi först genomföra en genomgång av ärendet och återkomma med en offert.