Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB

Här bokar du gravplats

Här kan du boka en gravplats. Gäller för samtliga kyrkogårdar i hela Sverige. När du bokar en gravplats tillkommer en bokningsavgift. 

Beställ enkelt genom att klicka dig vidare till beställningsformuläret.

Våra tjänster 〉 Boka, återlämna, överlåta gravplats

Boka gravplats – så går det till

När du har bestämt dig för vilken kyrkogård du vill boka en gravplats vid kan du beställa gravplatsen online. I beställningsformuläret för bokning av gravplats anger du kyrkogård. Du kan också boka eventuellt önskemål om kvarter och om gravplatsen ska ligga i ett religionskvarter med trosriktning. Om du önskar boka gravplats med trosinriktning behöva du ange vilken religion det är. 

Annan information du behöver lämna vid bokning av gravplats är om fler än en person ska kunna gravsättas och i sådana fall hur många. Om det ska vara en kistgrav eller urngrav samt om du önskar att gravplatsen tidigare har varit oanvänd. Du kan boka en gravplats som tillåter att flera gravsätts i samma grav. Du kan boka en gravplats för gifta par Du kan boka en gravplats åt dig själv.

Boka gravplats till avliden eller dig själv

I bokningsformuläret anger du om bokning av gravplatsen avser dig själv eller din anhörig. Du anger också beställarens uppgifter.

Gravskötsel & omvårdnad kontrollerar om det finns en ledig gravplats

Det är dina önskemål som är viktigast. Därför kontrollerar vi noggrant om det finns en ledig gravplats vid den kyrkogård du önskar boka en gravplats på. Du får en bekräftelse när bokningen har godkänts och du kommer då att få dokument som bevisar att du har rätten till gravplatsen, oftast i 25 år i taget. 

Bokningsavgift

När du bokar en gravplats tillkommer en bokningsavgift som går till att eftersöka om en gravplats finns ledig. Du kan välja mellan tre olika kyrkogårdar för varje bokning. Om ingen av dina valda kyrkogårdar har en ledig gravplats måste du göra en ny bokning.

Boka gravplats i onlineverktyget – stegvis

Här berätta vi stegvis hur bokningen går till

1. Ange uppgifter om vem som ska gravsättas

2. Ange uppgifter om önskad kyrkogård

3. Ange eventuell trosinriktning

4. Ange om du vill att fler än en person ska kunna gravsättas i graven

5. Ange om du vill att det ska vara en kistgrav eller urngrav

6. Ange uppgifter om beställaren av bokningen av gravplats

När du har fyllt i alla uppgifter skickas en förfrågan och när din bokning har godkänts skickas en bekräftelse till dig.

Pris för att kunna boka gravplats

Priset anges i online verktyget

När bokningen är bekräftad

När bokningen är bekräftad får du oftast 25 års rätt till graven och som kan förlängas efter varje 25 år som går.