Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB

Boka en andlig ledare

Fyll i formuläret för att boka en andlig ledare

  • Ditt personnummer skriver du i detta fält
  • Ditt för och efternamn tack
  • Din bostadsadress
  • Ditt postnummer
  • Ex. begravning, minnesstund osv.
  • Här fyller du i vilken religiös åskådning den andlige ledaren skall ha samt även specifik inriktning. Ex. imam shia, präst ortodox osv.
  • Ditt telefonnummer så att vi kan ta kontakt med dig
  • Din e-postadress uppger du här
.