Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB

Gravrättsinnehavare: registrera dig eller ändra uppgifter! Viktig information följer!

Vi får inte dina uppgifter automatiskt. Du måste därför registrera dig hos oss om du är en gravrättsinnehavare. Det är viktigt att vi har rätt uppgifter om dig som gravrättsinnehavare. Endast i vårt register och ingen annan aktör!

Våra tjänster 〉 Gravrättsinnehavare

Du som är en gravrättsinnehavare måste tänka på att vi inte per automatik får dina uppgifter registrerade hos oss

Du som gravrättsinnehavare måste själv registrera dig hos oss. Det är viktigt att tänka på att vi inte per automatik får uppgifter om vilka som är gravrättsinnehavare. Du ska därför om du vill ha erbjudande om våra tjänster registrera dig som gravrättsinnehavare hos oss. Du kan också uppdatera din adress hos oss, byta gravrättsinnehavare eller välja att vi avregistrerar dig som gravrättsinnehavare i våra register.

Information gällande gravrättsinnehavare

En gravrättsinnehavare är den eller de personer som ansvarar för gravplatsen. Den person eller de personer som har registrerats som gravrättsinnehavare har då alltså fått eller övertagit ansvarat gällande exempelvis att gravskötseln utförs på gravplatsen. Gravskötsel är dock något vi hjälper till med och det är bl.a en förutsättning att gravskötsel på gravplatsen sköts om för att man ska få fortsätta vara gravrättsinnehavare.

Hur länge kan man vara gravrättsinnehavare 

Gravrätten överlåts normalt sätt i 25 år och kan efter 25 år förlängas. Se dock till att alltid ha ett gravskötselavtal så att inte Kyrkogårdsförvaltningen av någon anledning väljer att ta tillbaka gravrätten ifrån dig. Det förekommer fall där Kyrkogårdsförvaltningen valt att registrera bort gravrättsinnehavare utan förvarning och det kan du givetvis förhindra genom att bl.a beställa ett gravskötselavtal från oss.

Gravskötsel & omvårdad i Sverige AB för eget register över gravrättsinnehavare

Vi på Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB för vårt eget register över gravrättsinnehavare på dessa kyrkogårdar: 

Norra krematoriet (Solna)

Norra begravningsplatsen (Solna)

Skogskyrkogården

Råcksta begravningsplats

Bromma kyrkogård

Hässelby begravningsplats

Spånga kyrkogård

Galärvarvskyrkogården

Brännkyrka kyrkogård

Västberga begravningsplats

Strandkyrkogården