Sveriges största gravskötselföretag!
Med över 100 000 nöjda kunder!

Betyg:

Föräldramedgivande ett krav berättar personal på Arlanda

Föräldramedgivande

Skillnaderna kan vara enorma om ett föräldramedgivande saknas. Resan kan komma att avbrytas.

När barn reser från ett land till ett annat behöver ett föräldramedgivande uppvisas annars finns risk att resan stoppas berättar personal på Arlanda

Barn kontrolleras för att myndigheter vill veta om barnet får resa

Nu för tiden blir man stoppad och kontrollerad om man reser med barn, eller om barnet reser själv, detta för att myndigheter vill försäkra sig om att mitt eller ditt barn får resa på det sätt som barnet kommer att göra. Man vill alltså veta om barnet har ett tillstånd från vårdnadshavarna för att kunna resa.

Myndigheter i utlandet men även hemma i Sverige vill se ett resetillstånd (Föräldramedgivande) där det tydligt framgår vilka som är vårdnadshavarna för barnet samt vart barnet kommer att resa. Handlingen måste sedan undertecknas av vårdnadshavarna.

Anledningen till de allt mer strikta kontrollerna när barn reser

När man reser idag så känns det som att man behöver alla möjliga tillstånd och godkännanden innan man får sätta sig på flyget. Vissa krav känns löjliga medans andra krav känns mer OK om man uttrycker sig så. Ett föräldramedgivande är ett tillstånd som ändå är berättigad att uppvisa tycker man eftersom att detta tillstånd finns till för att skydda våra barn. Man vill helt enkelt inte att barn ska föras bort mot sin eller vårdnadshavarens vilja till ett annat land.

Myndigheter har egentligen alltid kontrollerat om barns resor får genomföras av vårdnadshavarna dock har det tidigare varit mer komplicerade ärenden. Idag räcker det med ett föräldramedgivande för att resan ska anses legitim och barnets resa kan fortsätta till destinationen.

Beställ ett Föräldramedgivande online för att undvika att barnets resa avbryts!

Behöver du hjälp med ett Föräldramedgivande?

Det är jätte enkelt att beställa ett föräldramedgivande. Allt man behöver göra är att surfa in på Utrikesgruppens webbplats. Deras Föräldramedgivande utfärdas väldigt snabbt och är gångbara i hela världen.

Tänk på att alltid förbereda barnets resa och vara ute i god tid. Att beställa ett Föräldramedgivande i sista sekund går givetvis bra det med men det är att föredra att beställa ett Föräldramedgivande i god tid före barnets resa.

Beställ här

Publicerat av: Gravskötsel & omvårdnad i Sverige AB